بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 7 آذر 1389

در حالی که شهر نشینی و صنعت، موانعی سر راه ازدواج می گذارد، در همان حال، برای تحریک غریزه جنسی و تسهیل ارضای آن، همه گونه وسایل را آماده می سازد. رشد جنسی مانند گذشته زود دست می دهد، ولی رشد اقتصادی دیرتر می رسد. محدود ساختن شهوات که در زندگی سنّتی و روستایی امری بدیهی بود، در جامعه صنعتی که ازدواج را تا سی سالگی به تأخیر می اندازد، امری دشوار و غیرطبیعی می نماید. شهوت، ناگزیر سر برمی آورد و کفّ نفس مشکل می گردد و عفّت که جزو فضایل بود، مردود می شود و حجب و حیا که بر شدت عشق و محبت می افزود، از میان می رود.
انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و از ده به شهر، زن را آزاد ساخته و ازدواج را سست کرده و اخلاقیات قدیم را نقض کرده و تجمل را جایگزین ریاضت، و لذت جویی را جانشین تقدس ساخته است.
برخی از جوان ها آن قدر در امر ازدواج تأمل می کنند که از سر ملامت تن به ازدواج می دهند. بعضی از آن ها در پارک های شهر اطلاعاتی دست دوم درباره امور جامعه و زندگی به دست می آورند و غالباً از گناهی به گناه دیگر در می غلتند و پس از آن که به بی ثمری تجرّد پی بردند، مشکلات ازدواج در نظرشان ناچیز می نماید و مسئولیت روز افزون ازدواج و مسائل پیچیده آن را صد بار بر بی حاصلی و بلهوسی تجرد ترجیح می دهند. در جامعه ای که سطح اخلاقی جامعه کاهش یافت، نمی توان از جوانان توقع عفت و کفّ نفس داشت، مگر آن که اوضاع و احوال دوره ای را که این امور در آن فضیلت محسوب می شد، از نو زنده کنیم و تدابیری به کار گیریم که ازدواج، زودتر و در سال های طبیعی آن انجام گیرد.
ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه: عباس زریاب خویی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 18، ص 3-94-96طبقه بندی: نقد و نظر، 
برچسب ها: ویل دورانت و انتقاد از وضعیت ازدواج،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی