بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 4 اسفند 1390

سوال:
بعضی از خانواده ها جهیزیه دختر را در طول چند سال تهیه می کنند حال سوال این است آیا برای این وسایلی که تهیه شده و سال خمسی بهشون خورده خمس تعلق می گیرد یا خیر ؟ برای روشن شدن جواب این سوال نظر چند تن از مراجع تقلید را ذکر می کنیم.

جواب :

امام (ره) : اگر کسى نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهیه نماید یا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه مى کنند، به طورى که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال، جهیزیه بخرد، خمس ندارد

بهجت (ره): جهیزیه ای که پدر به دخترش می دهد و دختر آن را به منزل خود می برد آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده خمس دارد مگر آن که استفاده نکردن او اتفاقی بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و یا چیزی است که نداشتن آن خلاف شأن اوست که در این صورت خمس ندارد

مقام معظم رهبری : اگر تهیه اثاث و لوازم زندگى براى آینده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد

آیت الله مکارم: در صورتی که دختر در آستانه ازدواج باشد یا تهیه جهیزیه جز به صورت تدریجی ممکن نباشد خمس ندارد

آیت الله صافی گلپایگانی: اگر انسان در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر راتهیه می كنند و تهیه آن مورد حاجت باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد

آیت الله سیستانی: اگر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را یك جا در وقت ازدواجش تهیه نماید و باید آن را در سالهای متعدد تدریجا تهیه كند، چنانچه تهیه نكردن جهیزیه منافی شأنش باشد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شأنش زیاد نباشد، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد

آیت الله تبریزی: اگر انسان در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر راتهیه می كنند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه ای بخرد و از شأنش هم زیاد نباشد، بنا بر احتیاط لازم خمس آن را بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد یا ازمنافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد. اگر انسان نتواند یك جا جهیزیه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هرسال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری ازجهیزیه دختر را تهیه می كنند، به طوری كه تهیه نكردن آن عیب است ، چنانچه دربین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.

 
طبقه بندی: پرسش و پاسخ، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: حسین وجدانی «مشاور»