بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 29 بهمن 1390

زوج :

 هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد که همسرش یکى از هفت عیب زیر را دارد مى تواند عقد را فسخ کند: 1. دیوانگى 2. بیمارى خوره 3. بیمارى برص 4. کور بودن 5. شَل بودن، به طورى که آشکار باشد 6. افضا شدن (یعنى راه بول و حیض او، یا راه حیض و غائطش یکى شده باشد، و به طور کلّى پارگى طورى باشد که قابل استفاده براى آمیزش جنسى نباشد) 7. گوشت یا استخوان یا غدّه اى در او باشد که مانع نزدیکى شود. و چنانچه مرد به سبب یکى از این عیوب عقد را به هم بزند نیاز به طلاق نیست، همان فسخ کافى است
 
زوجه :
 
 زن در چند صورت مى تواند عقد را به هم زند: 1. دیوانه بودن شوهر 2. نداشتن آلت مردى 3. ناتوانى از نزدیکى جنسى 4. در صورتى که بیضه هاى او را کشیده باشند. و چنانچه زن به خاطر یکى از عیوب بالا عقد را بر هم زند نیازى به طلاق نیست، و همان فسخ کافى است
                                                          رساله آیت الله مکارمطبقه بندی: پرسش و پاسخ، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: حسین وجدانی «مشاور»