بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن 1390

  «تمکین از نقطه نظر حقوق»

- معنای واقعی تمکین یعنی چی ؟

-آیا اگر مرد به زن بگوید به فلان مسافرت بیا یا به فلان مهمانی بیا زن باید عمل كند؟

-اگر بگوید با فلان نفر قطع ارتباط كن؟  باید ارتباط قطع شود ؟

-آیا زن باید در منزلی كه شوهرش انتخاب كرده اما تنها نیستند و با پدر و مادر شوهر هستند زندگی كند؟

-آیا  زن باید در منزلی كه مخالف شئون خانوادگی زن است زندگی كند؟

-آیا اگر زن در خانه ی پدری اش خدمتكار داشته و حالا شوهر برایش خدمتكار نگرفته میتواند به دادگاه شكایت كند؟

-منظور از حق حبس چیه؟

پاسخ : تمكین به معنای اطاعت و حرف شنوی زن از شوهر در كلیه وظایف و تكالیف خانوادگی است.
تمكین به دو قسم عام و خاص تقسیم می شود و تمكین خاص به معنای ایفاء وظایف زناشویی زن در قبال شوهر خود می باشد. بدیهی است حسن تفاهم و توافق زن و شوهر در رعایت دغدغه ها و حساسیتهای طرف مقابل است لیكن نه به قیمت سلب آزادی ها و حقوق قانونی زن یا مرد. با این حال ریاست خانواده با مرد است و این ریاست بیشتر از باب مسئولیت سنگین زندگی است. حق تعیین محل سكونت مشترك با مرد است مگر اینكه زن به موجب توافق دو جانبه با مرد این حق را از وی بگیرد.
مرد باید نسبت به تهیه منزلی متناسب با شأن و شوؤن اجتماعی و خانوادگی زن اقدام نماید و نمی تواند زن را مجبور به زندگی با نزدیكان و خویشان خود در یك محل نماید.
در صورتیكه زن در منزل پدری خود عادت به خدمه داشته و یا به لحاظ نقص عضو و بیماری استفاده از خدمه برای وی ضرورت داشته باشد، مرد باید نسبت به تأمین این نیاز زن اقدام نماید.
ضرورت و لزوم تمكین به موجب نفس عقد ازدواج ایجاد می گردد چرا كه به محض وقوع عقد نكاح كلیه آثار مالی و غیر مالی نكاح ایجاد می گردد و بدیهی است یكی از اهداف ازدواج، دستیابی به آرامش روحی و جسمی است. عدم پرداخت نفقه در صورت تمكین زن از شوهر و نیز در صورت استطاعت و توانائی مرد، جرم محسوب گردیده و از نظر قانون مجازات اسلامی در خور مجازات زندان است.
اگر زن قبل از ایفاء وظایف زناشویی و تمكین خاص مطالبه مهریه نماید از حق حبس استفاده كرده و لذا تا زمانیكه مهریه زن به وی پرداخت نگردد وی می تواند از انجام وظایف خاص زناشوئی استنكاف ورزد. لیكن اگر زن نسبت به ایفاء وظایف زناشوئی اقدام نمود معلوم می شود كه قصد اعمال حق قانونی خود را نداشته است لذا بعداً نیز نمی تواند به این حق استناد نماید. 

                                                                                                       منبع :تبیان
طبقه بندی: پرسش و پاسخ،  پایداری خانواده، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: حسین وجدانی «مشاور»