بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 29 دی 1390
سؤال: آیا زن شوهرداری که زنا کرده می تواند بعد از فوت همسر، و سپری شدن عده ی وفات با زانی (مرد زناکار) ازدواج نماید؟

امام خمینی(ره)
خیر، نمی تواند؛ زیرا زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی می شود.
تحریرالوسیله، 1408 ه.ق،  ج 2، ص 281، م 22
استفتائات، ج 3، ص 297 و 298، س 12 و 14

آیت الله اراکی(ره)
خیر، نمی تواند؛ زیرا زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده ی طلاق رجعی است، بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود.
المسائل الواضحه، 1414 ه.ق، ج 2، ص 86، م 2412، توضیح المسائل، 1379، ص 444، م 2412

آیت الله بهجت (ره)
خیر، نمی تواند زیرا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.
جامع المسائل، 1385، ج 3، ص 571، م 3

آیت الله تبریزی(دام ظلّه)
خیر، نمی تواند زیرا زنا با زن شوهردار بنابراحتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود.
منهاج الصالحین، 1426 ه.ق، ج 2، ص 339، م 1263، توضیح المسائل، 1383، ص 368، م 2412
 
آیت الله خامنه ای(دام ظلّه)
خیر، نمی تواند زیرا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.
تحریرالوسیله، 1408 ه.ق، ج 2، ص 281، م 22

آیت الله خوئی(ره)
خیر، نمی تواند زیرا زنا با زن شوهردار بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود.
توضیح المسائل، 1422 ه.ق، ص 430، م 2412، العروة الوثقی مع تعلیقه، ج 2، ص 600، م 19
 
آیت الله سیستانی (دام ظلّه)
خیر، نمی تواند زیرا زنا با زن شوهردار بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی می شود.
توضیح المسائل، 1425 ه.ق، ص 480، م 2362، منهاج الصالحین، 1426 ه.ق، ج 3، ص 61، م 180

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)
خیر، نمی تواند زیرا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.
هدایة العباد، 1420 ه.ق، ج 2، ص 435، م 24 و 25، جامع الاحکام، 1382، ج 2، ص 49

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی نمی شود. لذا اگر بعد از طلاق یا فوت زوج و انقضای عدّه با هم ازدواج کرده اند عقد آن ها صحیح است و تمام احکام زن و شوهری بر آن مترتب می شود و فرزندان آنها حلال زاده هستند، ولی اگر عقد واقع نشده است احتیاط این است که با هم ازدواج نکنند.
جامع المسائل، ج 2، ص 450 س 1263
العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج 2، ص 705، م 19

آیت الله گلپایگانی (ره)
خیر، نمی تواند؛ زیرا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.
مجمع المسائل، 1412 ه.ق، ج2، ص 209، س 587 هدایة العباد، 1417 ه.ق، ج 2، ص 343، م 1186
 
آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)
در صورتی که ازدواج کرده باشند ازدواج آن ها را بر هم نمی زنیم، ولی اگر ازدواج نکرده باشند می گوییم احتیاط کنند. و فرقی بین علم و جهل و دخول از طرفین نیست.
استفتائات، ج 3، ص 241، س 3
 
آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)
خیر، نمی تواند؛ زیرا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.
توضیح المسائل، 1383، ص 477  476، م 2394، 2399
 
آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)
خیر، نمی تواند؛ زیرا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.
منهاج الصالحین، ج 3، ص 302 م 1263

بخش احکام اسلامی تبیان
طبقه بندی: احکام شرعی ازدواج و طلاق ، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی