بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 29 دی 1390
سوال: 1) آیا برخورد زن همراه با چهره خندان و متبسم با مردان نامحرم هنگام خرید از مغازه ها و سایر برخورد ها چه صورت دارد؟ 2) خندیدن با صدای بلند در خیابان توسط زنان و دختران و یا انجام برخی حرکات دیگر که موجب جلب توجه می شود چگونه است؟


حضرت آیة الله خامنه ای:
1) صحبت کردن و خندیدن با نامحرم اگر موجب مفسده (گناه)باشد جایز نیست.
2) از هرکاری که موجب جلب توجه نامحرم می شود باید پرهیز نمود.

 
حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:
1و2) بطور کلی دختران و زنان باید در مقابل نامحرم به نحوی لباس بپوشند و راه بروند و صحبت کنند که موجب توجه و نگاه سوء و تهییج مردان نشوند و اگر انجام دادنند گناه بزرگ است.

 
حضرت آیة الله بهجت:
1) هر کاری که معرضیت ریبه (گناه)و یا فتنه در آن است جایز نیست.
2) جایز نیست.

 
حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:
1) مخالف نص (متن)قرآن است، ولایخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض.
2) جایز نیست.

 
حضرت آیة الله مکارم شیرازی:
1) اشکال دارد و هنگام ضرورت نباید از حدود عادی تجاوز کنند.
2) بهتر است زنان و دختران مسلمان از این گونه کارها بپرهیزند واگر منشا فسادی شود جایز نیست.

 
حضرت آیة الله تبریزی:
1) اگر از روی التفات (عمدا)کاری را که موجب جلب نظر اجانب(نامحرمان) شود انجام دهند اشکال دارد .
2) زن عفیف این کار را نمی کند بلکه اگر معرض تهییج شهوت برای یکی از طرفین باشد حرام است.
استفتائات
بخش احکام اسلامی تبیان
طبقه بندی: احکام شرعی ازدواج و طلاق ، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی